Rijbewijs Ingevorderd - Wanneer Terug?

Published Nov 11, 21
3 min read

Rijbewijs Ingetrokken, Voertuig In Beslag Genomen

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Antwerpen

Schotensesteenweg 399, 2100 Antwerpen
0479 87 09 22
Stel uw vraag

De officier hanteert eigen richtlijnen voor de inhoudingstermijn van het rijbewijs. 4. Rijbewijs ingetrokken door de rechter > ontzegging van de rijbevoegdheid Ook door de rechter kan het rijbewijs worden ingetrokken. Dit noemen we ook wel een ontzegging van de rijbevoegdheid of rijontzegging. Een ontzegging van de rijbevoegdheid is een bijkomende straf die de rechter kan opleggen bij verkeersdelicten, zoals rijden onder invloed en te hard rijden.

Wanneer Wordt Mijn Rijbewijs Ingevorderd?Inhouding Rijbewijs - Verkeer - Openbaar Ministerie


Zolang er een ontzegging van de rijbevoegdheid geldt, mag de bestuurder geen motorrijtuigen besturen. In iedere procedure moet weer op een andere manier verweer worden gevoerd om het rijbewijs eerder terug te krijgen en soms lopen de verschillende procedures zelfs zodanig samen dat het nog moeilijker wordt om het rijbewijs snel weer in handen te krijgen.

In die gevallen zal het CBR tevens de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Al zou u het rijbewijs via een klaagschriftprocedure van de rechter terugkrijgen, dan kan het CBR die teruggave alsnog weigeren. Dit maakt het erg gecompliceerd. Om het rijbewijs snel terug te krijgen, kunt u tegenwoordig niet zonder de deskundige bijstand van een gespecialiseerde rijbewijsadvocaat.

Ingevorderd Rijbewijs Terugvragen?

Dronken Op Een Elektrische Step?Wat Als Ik Een Speekseltest Voor Rijden Onder Invloed Van ...


In bepaalde ernstige gevallen kan de Procureur des Konings namens het Openbaar Ministerie het rijbewijs van een bestuurder onmiddellijk intrekken voor een periode van 15 dagen. Wanneer de politie u als bestuurder staande houdt voor dergelijke verkeersinbreuken neemt zij telefonisch contact op met de parketmagistraat van dienst. Als deze beslist om uw rijbewijs onmiddellijk in te trekken, zal de politie het rijbewijs op de griffie van de politierechtbank neerleggen.

Wanneer u een verkeersinbreuk begaan heeft waarvoor uw rijbewijs door het parket onmiddellijk werd ingetrokken, dan zal u later sowieso gedagvaard worden voor de politierechtbank. Het openbaar ministerie zal dan naast een geldboete en/of gevangenisstraf tevens een rijverbod vorderen van minimum 15 dagen. Op de zitting voor de politierechtbank mag u zich laten bijstaan door een advocaat.

Onze ervaring leert echter dat een advocaat met ervaring in het strafrecht een nuttige toevoeging is aan uw verdediging. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar. In veel gevallen is een dergelijke verzekering onderdeel van uw autopolis. Een advocaat kan u dan kosteloos helpen met de procedure en vertegenwoordigen op de zitting.

Rijverbod Of "Verval Van Het Recht Tot Sturen"

Rijverbod In België: Mag Je Dan Rijden In Het Buitenland?Ik Ga Voor Moto Maar B Wordt Ingetrokken


Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, altijd op pro deo-basis. Maandag tot en met vrijdag van 8.

In art. 38, § 1 van de Wegverkeerswet worden zes gebeurtenissen opgesomd waarbij de rechter mogelijkheid heeft om een rijverbod uit te spreken - gecorrigeerde snelheid. Hij is dat in die gevallen , maar zal dat in de praktijk wel vaak doen. De rechter zal in volgende gevallen een rijverbod kunnen uitspreken: In geval van de overtreding van art.

More from Vergelijken, Bedrijven